HISTORISKE FAKTA OM SEDERTRE

SEDERTRE

Sedertre av sorten som vi bruker i produksjon er kjent som Cedrus Libani og har en pyramide- lignende utseende. Den kan bli 30-40 meter høy og lever i opptil 2500 år dersom vekstmiljøet er riktig. Verdens beste seder trær vokser i Tyrkia. Den har mer utstrakt bruk både i USA og Europa enn i Norge.

I antikkens tid var styrke og rikdom assosiert med sedertre skoger rundt omkring i Middelhavet området. Jo større og tettere sedertre skog man hadde, jo større rikdom hadde man. Krigene som var ment i epikken Gilgamesh var utkjempet for å erobre og eie sedertre skoger.

På Assyrerens tid ble seder tømmer og harpiksen tatt som krigsbytte. Fønikerne har oppnådd store rikdommer ved å drive med sedertre tømmer salg. Grunnet sin motstandsdyktighet mot vann, ble sedertre brukt i mange århundrer. Egypterne klarte å lage 45 meter lange båter i 2600 år før Kristus. På Fønike havn (dagens Finike i Tyrkia) ble det funnet bevis på at det ble skipet gull, sølv, metallvarer, papyrus, hvete og olivenolje mot byttehandel med seder tømmer. Sedertre ble dessuten foretrukket som krigsbytte mot gods og smykker.

Forskning fra Universitetet i Istanbul viser at et sedertre i naturvern området «Dibek Tabiati Koruma Alani» er faktisk 2326 år gammel. Dette beviser at verdens eldste sedertre er i Tyrkia.

Opprinnelsen av sedertre er opprinnelig i Libanon, og grunnet dens solide egenskaper og motstandsdyktighet har den vært med på å forme verdens historien. Sedertreet i det Libanesisk flagg skal symbolisere styrke, hellighet og evighet. Slitesterkheten, den fantastiske lukten og de karakteristiske egenskapene har gjort Sedertre til en viktig kilde innen tre møbler.

Back to Top